be

Wiekenweg 10, 2387 Baarle - Hertog

Mijn Theeuwes
GROEI  LOONT!

GROEI LOONT! Ontwikkeling vleesvarkens resultaten

9 juni 2020 Willem De Brouwer
We belichten hierbij een aantal opmerkelijke verschillen van vleesvarkens resultaten tussen droog- en brijvoerbedrijven. Er is een analyse gemaakt van de Agrovision cijfers vanaf 2000 t/m 2019 om de verschillen inzichtelijk te maken.

Als we naar de groeiresultaten kijken zien we dat de groei na 2016 een enorme vlucht heeft genomen. We zien bij klanten dat 900 gram + steeds vaker regel dan uitzondering is geworden. Gemiddeld kwam de groei in 2019 uit op 846 gram.

Het verschil in groei tussen brij- en droogvoerbedrijven blijft bestaan en lijkt zelfs toe te nemen! Dit is opmerkelijk vinden we.

 

Mogelijke oorzaken hiervoor zijn:        

  • De huidige genetica wenst meermaal daags voer op te nemen.  Met brijvoer is er die mogelijkheid niet waardoor het verschil in voeropname toeneemt en daarmee dus ook het verschil in groei tussen de twee type bedrijven.
  • Meer beperkte voedering op brijvoer dan op droogvoer.
  • Hogere luchtvochtigheid / Te hoge luchtvochtigheid (mogelijk ook door trager vreten).

 

Grafiek 1. Groei per dag  brij- en droogvoer

 

 

Grafiek 2. Voeropname per dag brij- en droogvoer

 

 

In grafiek 2 is de voeropname van zowel droogvoer als brijvoer bedrijven weergegeven. Uit deze grafiek is duidelijk op te maken vanaf welk jaartal meer bedrijven beren zijn gaan mesten. Vanaf 2008 is namelijk een sterke voeropname daling zichtbaar. Vanaf 2017 zien we dat het voeropname verschil tussen brijvoer bedrijven en droogvoer bedrijven duidelijk groter geworden is. Dit ligt in lijn met de eerder geschetste mogelijke oorzaak voor lagere groei.

Dat er een focus mag zijn op voeropname en daarmee dus op groei, wordt duidelijk in de onderstaande grafiek 3.

 

Grafiek 3. Voerwinstverschil per gemidd. aanwezig varken tussen  Droog-en Brijvoer

 

 

In bovenstaande grafiek is te zien dat brijvoer bedrijven gemiddeld genomen moeite lijken te hebben om het voerwinst verschil ten opzichte van droogvoer bedrijven vast te houden. Zeker in vergelijking tot begin jaren 2010. De reden hiervoor is te vinden in de eerder genoemde groei verschillen tussen de bedrijven.

 

Vooral het laatste jaar (bij hogere voerwinsten) wordt ‘groei’ een zwaarder wegende factor op een bedrijf om een goede voerwinst te kunnen behalen. De hogere groei van de droogvoerbedrijven zorgt voor kleinere voerwinst verschillen. Vaak zijn de kosten na de voerwinst hoger op brijbedrijven waardoor een saldo voordeel moeilijker te behalen is. Ook de voerpakketprijs / 100 EW heeft zich in 2019 gemiddeld genomen nadelig ontwikkeld voor de brijbedrijven zoals te zien is in grafiek 4.

 

Grafiek 4. Ontwikkeling Voerprijs / 100EW Droogvoer minus Brijvoer bedrijven

 

 

In grafiek 4 is te zien dat een gemiddeld brijvoer bedrijf in 2018 ruim 40 ct per 100 EW meer voordeel had dan in 2019. Dit geeft een verschil van ruim 1 euro per afgeleverd varken.

 

De bijproductenmarkt heeft zich tot dusver in 2020 nog niet als zodanig ontwikkeld om voor 2020 een veel gunstiger beeld te verwachten. De tijd zal het leren.

 

 

" Blijf op de hoogte met onze pers en mail! "