be

Wiekenweg 10, 2387 Baarle - Hertog

Mijn Theeuwes
Afrikaanse varkens pest AVP

Afrikaanse varkens pest AVP

10 december 2019 Jos Vermeulen
Het hoeft geen toelichting dat AVP als een zwaard van Damocles boven ons hoofd hangt. Als we de verspreidingsbronnen kennen en kunnen vermijden dan bestaat er een kans dat we er van gevrijwaard blijven.

Direct contact tussen varkens

Transport van dieren. (Wilde zwijnen verspreiden het)

 

Indirect contact

In mest maar ook in speeksel, sperma en urine kan AVP-virus voorkomen. Verspreiding via niet of onvoldoende goed gereinigde vrachtwagens maar ook via gebruiksmaterialen is altijd een risico. Hygiënemaatregelen om het virus buiten een bedrijf te houden zijn dan ook zeer belangrijk.

Het is niet beschreven dat AVP-virus ook via de lucht verspreid kan worden. Huisdieren en ongedierte kunnen het virus verslepen.  Verspreiding door vogels is niet waarschijnlijk.

 

Via vlees(-producten) en slachtafval

In varkensvlees, vleesproducten en slachtafval (swill) kan het virus na enkele maanden nog actief zijn en in bevroren vlees zelfs enkele jaren.

Dus willen wij u en uw personeel er op attenderen om géén:  voedingswaren, andere dierlijke producten, mest (schoeisel) en etensresten uit de gevaarlijke gebieden (Polen en oostelijk Europa) mee terug te brengen naar België en Nederland. Praat ook uw medewerkers duidelijk bij over de risico’s die dit met zich mee kunnen brengen en zorg er hiermee voor dat iedereen het belang ervan inziet.

 

" Blijf op de hoogte met onze pers en mail! "