be

Wiekenweg 10, 2387 Baarle - Hertog

Mijn Theeuwes

Aanleveren maïs / granen Kwaliteitsovereenkomst akkerbouwproducten

Al decennia lang biedt Theeuwes Moonen u de mogelijkheid om uw akkerbouwproducten zoals granen en maïs ter aankoop aan te bieden. Theeuwes hecht eraan dat een goede kwaliteit kan worden gegarandeerd aan alle afnemers van de mengvoederproducten. Zo dient van alle door Theeuwes ingekochte grondstoffen de kwaliteit te worden gewaarborgd. Als Theeuwes uw producten aankoopt zal hieraan een kwaliteitsovereenkomst worden gekoppeld. Hierin staat onder andere vermeld dat u, als teler van de akkerbouwproducten, garandeert dat uitsluitend producten van hoogstaande kwaliteit worden geleverd. 

 

Wilt u meer weten over genoemde kwaliteitsovereenkomst, klik dan op onderstaande link.

Theeuwes ziet uit naar samenwerking met u en wenst u goede zaken en een een vruchtbaar nieuw akkerbouwseizoen toe.